Naši uvidi

Srbija kao regionalni centar za e-mobilnost

EN | SR

Litijum je pokretač zelene tranzicije. Srbija ima potencijal da postane strateški važan snabdevač ovog ključnog metala što bi moglo da joj donese značajnu ekonomsku korist.

Pregled predloženog postrojenja za preradu jadarita
Ovde možete preuzeti izveštaj
Ovde možete preuzeti izveštaj

Razvoj energetske tranzicije ka svetu koji manje zavisi od fosilnih goriva preraspoređuje svetsku potražnju za metalima i mineralima. Litijum je brzo prepoznat kao jedan od pobednika. U skladu sa sve većom upotrebom električnih vozila, očekuje se da će se potražnja za ovim belim metalom utrostručiti do 2030. godine. Od novih izvora sirovina će se očekivati da ispune potrebne uslove na putu prelaska na čiste izvore energije. Sa prognoziranim globalnim ulaganjem od preko trilion (hiljadu milijardi) evra u sektor e-mobilnosti do 2030. godine, potencijal za države koje proizvode minerale potrebne za izradu baterija u bliskoj budućnosti je ogroman.

Otkriće litijuma i borata u zapadnoj Srbiji jedno je od najvećih nerazvijenih ležišta zahvaljujući kome Srbija može da postane jedan od vodećih proizvođača litijuma. Ipak, to nije samo prilika da Srbija preporodi svoju rudarsku industriju. Na granici sa Evropskom unijom, sa otvorenom ekonomijom i dobro razvijenom infrastrukturom, Srbija je u povoljnoj poziciji da na pravi način iskoristi svoju rudno blago i postane regionalni centar za razvoj privrednih aktivnosti u daljem lancu proizvodnje (tzv. daunstrim), uključujući proizvodnju baterijskih ćelija, električnih vozila i šire.

Potencijalni ekonomski uticaj Projekta „Jadar“

Projekat „Jadar“ ima potencijal da postane jedna od najvećih grinfild investicija u modernoj istoriji Srbije. Studija ekonomskog uticaja Projekta „Jadar“ koju je pripremila kompanija Ergo Strategy Group potvrđuje potencijal da Projekat postane dalekosežna investicija. Na osnovu urađene analize zaključili smo da bi Projekat „Jadar“ privukao oko 700 miliona evra direktne dodate vrednosti i doprineo rastu bruto domaćeg proizvoda (BDP) u iznosu od preko 3% trenutnog BDP-a Srbije, uključujući direktne i indirektne uticaje. Predviđa se da će u punom operativnom kapacitetu doprinos Projekta republičkom i budžetima lokalnih samouprava iznositi 180 miliona evra godišnje. Što se novih radnih mesta tiče, procenjuje se da će Projekat „Jadar“ doprineti otvaranju oko 1.300 stalnih radnih mesta. Naša analiza pokazuje da će, ako uzmemo u obzir multiplikativne efekte, Projekat „Jadar“ podržati otvaranje najmanje 4.500 radnih mesta u celoj srpskoj ekonomiji.

Studiju ekonomskog uticaja Projekta „Jadar“ možete preuzeti ovde.